Informații publice

HOTĂRÂREA nr. 254 din 25 mai 2022 privind aprobarea rezultatului final al evaluării pentru anul 2021 a managementului la Filarmonica Arad și numirea unui manager interimar

Document:

HOTĂRÂREA nr. 254 din 25 mai 2022 – afișat azi, 25 mai 2022

 


 

 

ANUNŢ

Filarmonica Arad, organizează în perioada 13 – 16 DECEMBRIE  2021, examen de promovare în grade profesionale, imediat superioare celor deţinute de către angajaţi în regim contractual din cadrul instituţiei, care îndeplinesc condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

Condiţiile cumulative care trebuiesc îndeplinite de către personalul contractual în vederea participării la examenul de promovare în grade profesionale imediat superioare celor deţinute sunt următoarele:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional care corespunde funcţiei din care promovează;

debutantii să aibă cel puţin 6 luni vechime în gradul profesional care corespunde funcţiei din care promovează;

b) să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale cel puţin de două ori, în ultimii 3 ani calendaristici.

 

Examenul constă în:

– Selecţia dosarelor de înscriere – în maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv in data de 08.12.2021, ora 12;

– Proba practică – programată în data de: 13. 12. 2021, ora 13.00;

– Interviul –  programat în data de: 16. 12. 2021, ora 09.00;

Dosarele de înscriere se depun pâna la data de 08. 12. 2021, ora 10.00

 

În vederea participării la examenul de promovare în grad imediat superior celui deţinut, candidaţii depun dosarul de participare, care conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

a) cererea de înscriere la examen;

b) adeverinţă eliberată de biroul resurse umane, în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;

c) copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani calendaristici;

 

 

Bibliografia se afişează la avizierul instituţiei Filarmonicii Arad.

Manager,

Orban Doru

 

Întocmit şi afişat astazi 22.11.2021, ora 08.00

Secretar comisie concurs Camelia Hedean

 

Documente:

ANUNȚ PROMOVARE

BIBLIOGRAFIE COR

BIBLIOGRAFIE ORCHESTRA

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE – Afisat azi 08.12.2021 ora 13:00

BORDEROU REZULTATE PROBA PRACTICA – Afisat azi 13.12.2021 ora 14:00

PLAN INTERVIU PROMOVARE – Afisat azi 13.12.2021 ora 14:00

REZULTATE – Afisat azi 16.12.2021 ora 14:00


 

Concurs management

Anunt concurs

Bibliografie

REGULAMENT ANALIZA PROIECT FILARMONICA ARAD

Aprobarea caietului de obiective Filarmonica Arad

Modificare regulament

Proces verbal – Etapa 1.

Anunț susținere

Proces verbal – Etapa 2.

Proces verbal – Rezultat final

 

Declarații de avere și de interese

 

2022

Declaratie de avere 2022 – Orban Doru
Declaratie de interese 2022 – Orban Doru

Declaratie de avere 2022 – Bacos Sergiu
Declaratie de interese 2022 – Bacos Sergiu

Declaratie de avere 2022 – Branc Emanuel Ioan
Declaratie de interese 2022 – Branc Emanuel Ioan

Declaratie de avere 2022 – Blage Elisabeta
Declaratie de interese 2022 – Blage Elisabeta

 


 

2021

Declaratie de avere 2021 – Orban Doru
Declaratie de interese 2021 – Orban Doru

Declaratie de avere 2021 – Branc Emanuel Ioan
Declaratie de interese 2021 – Branc Emanuel Ioan

Declaratie de avere 2021 – Blage Elisabeta
Declaratie de interese 2021 – Blage Elisabeta

 


 

2020

Declaratie de avere 2020 – Orban Doru
Declaratie de interese 2020 – Orban Doru

Declaratie de avere 2020 – Branc Emanuel Ioan
Declaratie de interese 2020 – Branc Emanuel Ioan

Declaratie de avere 2020 – Blage Elisabeta
Declaratie de interese 2020 – Blage Elisabeta


2019

Declaratie de avere 2019 – Orban Doru
Declaratie de interese 2019 – Orban Doru

Declaratie de avere 2019 – Branc Emanuel Ioan
Declaratie de interese 2019 – Branc Emanuel Ioan

Declaratie de avere 2019 – Blage Elisabeta
Declaratie de interese 2019 – Blage Elisabeta

 


 

Documente

Organigrama

Situația funcțiilor – personalului plătit din fonduri publice – 30.09.2017

Situația funcțiilor – personalului plătit din fonduri publice – 31.03.2018

Situația funcțiilor – personalului plătit din fonduri publice – 30.09.2018

Situația funcțiilor – personalului plătit din fonduri publice – 30.09.2019

Situația funcțiilor – personalului plătit din fonduri publice – 30.03.2020

Situația funcțiilor – personalului plătit din fonduri publice – 30.09.2020

Situația funcțiilor – personalului plătit din fonduri publice – 31.03.2021

Situația funcțiilor – personalului plătit din fonduri publice – 30.09.2021

Situația funcțiilor – personalului plătit din fonduri publice – 31.03.2022

 

Bilant 2017

Bilant 2018

Bilant 2019

Bilant 2020

 

Regulament de organizare si functionare – Filarmonica de Stat Arad

ORDONANTA DE GUVERN nr. 21 din 2007