Informații publice

ANUNȚ

privind reluarea procedurii concursului de proiecte de management pentru Filarmonica Arad.

Documente:

ANUNȚ CONCURS 

REGULAMENT  H484

BIBLIOGRAFIE

H676 din 28.11.2022

H 105 din 2014 ROF Filarmonica

CAIET OBIECTIVE H483

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE  – afișat azi, 29.12.2022, ora 17:30

REZULTATE ETAPA 1 – afișat azi, 09.01.2023, ora 15:30

REZULTATE ETAPA 2 – afișat azi, 17.01.2023, ora 20:30

REZULTATE CONCURS – afișat azi, 18.01.2023, ora 16:15

REZULTAT FINAL – afișat azi, 30.01.2023

 


 

ANUNȚ

Filarmonica Arad, organizează în perioada 12 – 16 DECEMBRIE  2022, examen de promovare în grade profesionale, imediat superioare celor deţinute de către angajaţi în regim contractual din cadrul instituţiei, care îndeplinesc condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

Documente:

ANUNȚ – afișat azi, 28.11.2022, ora 08:00

BIBLIOGRAFIE COR – afișat azi, 28.11.2022, ora 08:00

PROCES VERBAL – afisat azi, 13.12.2022, ora 13:00

BORDEROU REZULTATE PROBA PRACTICA – afișat azi. 14.12.2022, ora 16:00

 


 

ANUNȚ

Filarmonica Arad organizează în data de 20.12.2022, ora 14.00, concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei vacante de conducere- sef birou, în regim contractual din cadrul Filarmonicii Arad, pe perioada nedeterminata.

Documente:

ANUNȚ CONCURS – afișat azi, 25.11.2022, ora 08:00

REGULAMENT – afișat azi, 25.11.2022

PROCES VERBAL SELECTIE DOSARE – afișat azi, 15.12.2022

BORDEROUL DE NOTARE REZULTATE PROBA SCRISĂ – afișat azi, 20.12.2022, ora 17:30

BORDEROU DE NOTARE A REZULTATELOR INTERVIU – afișat azi, 21.12.2022, ora 17:00

 


ANUNŢ

Filarmonica Arad organizează în data de 18.10.2022, ora 08.00, concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei vacante de pompier, în regim contractual din cadrul Filarmonicii Arad – Serviciul privat Pentru Situații de Urgență,  pe perioada nedeterminata.

Documente:

ANUNȚ CONCURS – afișat azi, 26.09.2022, ora 08:00

PROCES VERBAL SELECȚIE DOSARE – afișat azi, 12.10.2022, ora 12:00

BORDEROU DE NOTARE REZULTATE PROBA SCRISĂ – afișat azi, 18.10.2022, ora 12:00

BORDEROU DE NOTARE REZULTATE INTERVIU – afișat azi, 21.10.2022, ora 10:00

BORDEROU REZULTATE FINALE – afișat azi, 25.10.2022, ora 10:00

 

 


 

ANUNȚ

Filarmonica Arad organizează în data de 18.10.2022, ora 10.00, concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei vacante de execuție-inspector de specialitate, în regim contractual din cadrul Filarmonicii Arad – Biroul Economic, Marketing, Resurse Umane, pe perioada nedeterminată.

Documente:

ANUNȚ CONCURS – afișat azi, 26.09.2022, ora 08:00

PROCES VERBAL SELECȚIE DOSARE – afișat azi, 12.10.2022, ora 12:00

BORDEROU DE NOTARE REZULTATE PROBA PRACTICA – afișat azi, 18.10.2022, ora 15:00

BORDEROU DE NOTARE REZULTATE INTERVIU – afișat azi, 25.10.2022, ora 16:00

BORDEROU REZULTATE FINALE – afișat azi, 27.10.2022, ora 10:00

 


ANUNȚ

Filarmonica Arad organizează în data de 17.10.2022, ora 10.00, concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei vacante de conducere- sef birou, în regim contractual din cadrul Filarmonicii Arad,  pe perioada nedeterminata.

Documente:

ANUNȚ CONCURS ȘI BIBLIOGRAFIE – afișat azi, 23.09.2022, ora 08:00

PROCES VERBAL SELECȚIE DOSARE – afișat azi, 11.10.2022, ora 12:00

 


ANUNŢ
Concurs de proiecte de management pentru Filarmonica Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad organizează concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Filarmonica Arad.

 

Documente:

ANUNȚ CONCURS

BIBLIOGRAFIE

CAIET OBIECTIVE

ANEXA Nr. 1 la HOTĂRÂRE 105 din 2014 ROF Filarmonica

REGULAMENT ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSURLUI

Afișat azi: 20.09.2022, ora 12:00

H 483 H din 14 09 2022

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR – afișat azi, 12.10.2022, ora 17:00

REZULTATUL PRIMEI ETAPE A CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT – afișat azi, 24.10.2022, ora 12:00

REZULTATUL SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIEI – afișat azi, 02.11.2022, ora 16:00

 


 

ANUNŢ AUDIȚIE PENTRU SELECTARE PERSONAL ARTISTIC

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, cu modificarile si completarile ulterioare Filarmonica Arad organizează în data de:

  • 16.09.2022, ora 15.30 pentru Orchestra
  • 16.09.2022, ora 14.00 pentru Formatia corala

auditie pentru selectarea personalului artistic cu posibilitatea angajarii pe perioada determinata, in vederea desfasurarii spectacolelor in Stagiunea 2022-2023

Orchestră

1 funcție de  sef partida vioara – grad profesional GP II
1 funcție de  artist instrumentist vioara – grad profesional debutant
2 funcții de artist instrumentist violoncel – grad profesional debutant
1 funcție de solist instrumentist corn – GP I
1 functie de artist instrumentist corn – GP II
1 funcție de artist instrumentist fagot – GP II
1 funcție de  artist instrumentist trombon bas – grad profesional debutant
1 funcție de artist instrumentist contrabas – grad profesional debutant

Formatie corală

1 funcție de artist liric – alt, grad profesional debutant
3 funcții de artist liric – sopran, grad profesional debutant
1 funcție de artist liric – tenor, grad profesional debutant
1 funcție de artist liric – bas, grad profesional debutant
1 funcție de artist liric – bas, GP I A

 

Documente:

ANUNŢ AUDITIE PENTRU SELECTARE PERSONAL ARTISTIC – afișat azi, 09 septembrie 2022

SELECȚIE DOSARE ORCHESTRA – afișat azi, 16 septembrie 2022

SELECȚIE DOSAE COR – afișat azi, 16 septembrie 2022

REZULTATE FINALE AUDIȚIE – afișat azi, 19 septembrie 2022

 


 

HOTĂRÂREA nr. 254 din 25 mai 2022 privind aprobarea rezultatului final al evaluării pentru anul 2021 a managementului la Filarmonica Arad și numirea unui manager interimar

Document:

HOTĂRÂREA nr. 254 din 25 mai 2022 – afișat azi, 25 mai 2022

 


 

 

ANUNŢ

Filarmonica Arad, organizează în perioada 13 – 16 DECEMBRIE  2021, examen de promovare în grade profesionale, imediat superioare celor deţinute de către angajaţi în regim contractual din cadrul instituţiei, care îndeplinesc condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

Condiţiile cumulative care trebuiesc îndeplinite de către personalul contractual în vederea participării la examenul de promovare în grade profesionale imediat superioare celor deţinute sunt următoarele:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional care corespunde funcţiei din care promovează;

debutantii să aibă cel puţin 6 luni vechime în gradul profesional care corespunde funcţiei din care promovează;

b) să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale cel puţin de două ori, în ultimii 3 ani calendaristici.

 

Examenul constă în:

– Selecţia dosarelor de înscriere – în maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv in data de 08.12.2021, ora 12;

– Proba practică – programată în data de: 13. 12. 2021, ora 13.00;

– Interviul –  programat în data de: 16. 12. 2021, ora 09.00;

Dosarele de înscriere se depun pâna la data de 08. 12. 2021, ora 10.00

 

În vederea participării la examenul de promovare în grad imediat superior celui deţinut, candidaţii depun dosarul de participare, care conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

a) cererea de înscriere la examen;

b) adeverinţă eliberată de biroul resurse umane, în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;

c) copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani calendaristici;

 

 

Bibliografia se afişează la avizierul instituţiei Filarmonicii Arad.

Manager,

Orban Doru

 

Întocmit şi afişat astazi 22.11.2021, ora 08.00

Secretar comisie concurs Camelia Hedean

 

Documente:

ANUNȚ PROMOVARE

BIBLIOGRAFIE COR

BIBLIOGRAFIE ORCHESTRA

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE – Afisat azi 08.12.2021 ora 13:00

BORDEROU REZULTATE PROBA PRACTICA – Afisat azi 13.12.2021 ora 14:00

PLAN INTERVIU PROMOVARE – Afisat azi 13.12.2021 ora 14:00

REZULTATE – Afisat azi 16.12.2021 ora 14:00


 

Concurs management

Anunt concurs

Bibliografie

REGULAMENT ANALIZA PROIECT FILARMONICA ARAD

Aprobarea caietului de obiective Filarmonica Arad

Modificare regulament

Proces verbal – Etapa 1.

Anunț susținere

Proces verbal – Etapa 2.

Proces verbal – Rezultat final

 

Declarații de avere și de interese

 

2023

Declaratie de avere 2023 – Muntean Laurentiu
Declaratie de interese 2023 – Muntean Laurentiu

Declaratie de avere 2023 – Branc Emanuel Ioan
Declaratie de interese 2023 – Branc Emanuel Ioan

Declaratie de avere 2023 – Bac Adelina
Declaratie de interese 2023 – Bac Adelina

 


 

2022

Declaratie de avere 2022 – Orban Doru
Declaratie de interese 2022 – Orban Doru

Declaratie de avere 2022 – Bacos Sergiu
Declaratie de interese 2022 – Bacos Sergiu

Declaratie de avere 2022 – Branc Emanuel Ioan
Declaratie de interese 2022 – Branc Emanuel Ioan

Declaratie de avere 2022 – Blage Elisabeta
Declaratie de interese 2022 – Blage Elisabeta

 


 

2021

Declaratie de avere 2021 – Orban Doru
Declaratie de interese 2021 – Orban Doru

Declaratie de avere 2021 – Branc Emanuel Ioan
Declaratie de interese 2021 – Branc Emanuel Ioan

Declaratie de avere 2021 – Blage Elisabeta
Declaratie de interese 2021 – Blage Elisabeta

 


 

2020

Declaratie de avere 2020 – Orban Doru
Declaratie de interese 2020 – Orban Doru

Declaratie de avere 2020 – Branc Emanuel Ioan
Declaratie de interese 2020 – Branc Emanuel Ioan

Declaratie de avere 2020 – Blage Elisabeta
Declaratie de interese 2020 – Blage Elisabeta


2019

Declaratie de avere 2019 – Orban Doru
Declaratie de interese 2019 – Orban Doru

Declaratie de avere 2019 – Branc Emanuel Ioan
Declaratie de interese 2019 – Branc Emanuel Ioan

Declaratie de avere 2019 – Blage Elisabeta
Declaratie de interese 2019 – Blage Elisabeta

 


 

Documente

Organigrama

Situația funcțiilor – personalului plătit din fonduri publice – 30.09.2017

Situația funcțiilor – personalului plătit din fonduri publice – 31.03.2018

Situația funcțiilor – personalului plătit din fonduri publice – 30.09.2018

Situația funcțiilor – personalului plătit din fonduri publice – 30.09.2019

Situația funcțiilor – personalului plătit din fonduri publice – 30.03.2020

Situația funcțiilor – personalului plătit din fonduri publice – 30.09.2020

Situația funcțiilor – personalului plătit din fonduri publice – 31.03.2021

Situația funcțiilor – personalului plătit din fonduri publice – 30.09.2021

Situația funcțiilor – personalului plătit din fonduri publice – 31.03.2022

Situația funcțiilor – personalului plătit din fonduri publice – 30.09.2022

Situația funcțiilor – personalului plătit din fonduri publice – 31.03.2023

 

Plan achizitii 2022

Plan achizitii 2023

 

Bilant 2017

Bilant 2018

Bilant 2019

Bilant 2020

Bilant 2021

Bilant 2022

 

Regulament de organizare si functionare – Filarmonica de Stat Arad

ORDONANTA DE GUVERN nr. 21 din 2007