Cariere

Orchestra simfonică şi Corul academic renunesc unii dintre cei mai performanţi muzicieni din vestul ţării.

ANUNŢ

 

Filarmonica Arad, organizează în perioada 20 – 22 OCTOMBRIE 2020, examen de promovare în grade profesionale, imediat superioare celor deţinute de către angajaţi în regim contractual din cadrul instituţiei, care îndeplinesc condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

 

Condiţiile cumulative care trebuiesc îndeplinite de către personalul contractual în vederea participării la examenul de promovare în grade profesionale imediat superioare celor deţinute sunt următoarele:

a)    să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional care corespunde funcţiei din care promovează;

b)    debutantii să aibă cel puţin 6 luni vechime în gradul profesional care corespunde funcţiei din care promovează;

b) să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale cel puţin de două ori, în ultimii 3 ani calendaristici.

  Examenul constă în:

– Selecţia dosarelor de înscriere – în maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

– Proba practică – programată în data de: 20. 10. 2020, ora 10.00;

– Interviul –  programat în data de: 22. 10. 2020, ora 10.00;

 

Dosarele de înscriere se depun pâna la data de 16. 10. 2020, ora 10.00

 

În vederea participării la examenul de promovare în grad imediat superior celui deţinut, candidaţii depun  dosarul de participare, care conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

 

a) cererea de înscriere la examen;

b) adeverinţă eliberată de biroul resurse umane, în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;

c) copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani calendaristici;

 

Bibliografia se afişează la avizierul instituţiei Filarmonicii Arad.

 

Manager,

Orban Doru

 

Afişat astazi 05.10.2020, ora 08.00

 

BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare din cadrul corului

BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare din cadrul orchestrei

BORDEROUL REZULTATE PRACTICĂ – Afișat azi, 16 octombrie, ora 14:00

BORDEROUL REZULTATE PROBA PRACTICĂ – Afișat azi, 20.10.2020, ora 14:00

PLAN INTERVIU PROMOVARE – Afișat azi, 20.10.2020, ora 14:00

REZULTATE PROBA INTERVIU – Afișat azi, 22.10.2020, ora 14:00

CENTRALIZATOR NOMINAL PRIVIND REZULTATELE FINALE – Afișat azi, 23.10.2020, ora 15:00