Cariere

Orchestra simfonică şi Corul academic renunesc unii dintre cei mai performanţi muzicieni din vestul ţării.

ANUNŢ

Filarmonica Arad, organizează în perioada 13 – 16 DECEMBRIE  2021, examen de promovare în grade profesionale, imediat superioare celor deţinute de către angajaţi în regim contractual din cadrul instituţiei, care îndeplinesc condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

Condiţiile cumulative care trebuiesc îndeplinite de către personalul contractual în vederea participării la examenul de promovare în grade profesionale imediat superioare celor deţinute sunt următoarele:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional care corespunde funcţiei din care promovează;

debutantii să aibă cel puţin 6 luni vechime în gradul profesional care corespunde funcţiei din care promovează;

b) să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale cel puţin de două ori, în ultimii 3 ani calendaristici.

 

Examenul constă în:

– Selecţia dosarelor de înscriere – în maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv in data de 08.12.2021, ora 12;

– Proba practică – programată în data de: 13. 12. 2021, ora 13.00;

– Interviul –  programat în data de: 16. 12. 2021, ora 09.00;

Dosarele de înscriere se depun pâna la data de 08. 12. 2021, ora 10.00

 

În vederea participării la examenul de promovare în grad imediat superior celui deţinut, candidaţii depun dosarul de participare, care conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

a) cererea de înscriere la examen;

b) adeverinţă eliberată de biroul resurse umane, în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;

c) copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani calendaristici;

 

 

Bibliografia se afişează la avizierul instituţiei Filarmonicii Arad.

Manager,

Orban Doru

 

Întocmit şi afişat astazi 22.11.2021, ora 08.00

Secretar comisie concurs Camelia Hedean

 

Documente:

ANUNȚ PROMOVARE

BIBLIOGRAFIE COR

BIBLIOGRAFIE ORCHESTRA

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE – Afisat azi 08.12.2021 ora 13.00

BORDEROU REZULTATE PROBA PRACTICA – Afisat azi 13.12.2021 ora 14:00

PLAN INTERVIU PROMOVARE – Afisat azi 13.12.2021 ora 14:00

REZULTATE – Afisat azi 16.12.2021 ora 14:00