Cariere

Orchestra simfonică şi Corul academic renunesc unii dintre cei mai performanţi muzicieni din vestul ţării.

ANUNȚ

Filarmonica Arad, organizează în perioada 08.12 – 12.12. 2023, examen de promovare în grade profesionale, imediat superioare celor deţinute de către angajaţi în regim contractual din cadrul instituţiei, care îndeplinesc condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

Documente:

ANUNȚ PROMOVARE ORCHESTRA – afișat azi, 22.11.2023, ora 08:00

BIBLIOGRAFIE – afișat azi, 22.11.2023, ora 08:00

PROCES VERBAL SELECȚIE DOSARE ORCHESTRA – afișat azi, 08.12.2023, ora 09:00

BORDEROU REZULTATE PROBA PRACTICA ORCHESTRA – afișat azi, 11.12.2023, ora 12:00

 


ANUNȚ

Filarmonica Arad, organizează în perioada 04.12 – 07.12. 2023, examen de promovare în grade profesionale, imediat superioare celor deţinute de către angajaţi în regim contractual din cadrul instituţiei, care îndeplinesc condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

Documente:

ANUNȚ PROMOVARE FORMAȚIA CORALĂ – afișat azi, 16.11.2023, ora 08:00

PROCES VERBAL SELECȚIE DOSARE COR – afișat azi, 04.12.2023, ora 09:00

REZULTATE PROBA INTERVIU COR – Afișat azi, 07.12.2023, ora 13:00

REZULTAT FINAL PROMOVARE COR – Afișat azi, 08.12.2023, ora 14:00

 


ANUNȚ

Filarmonica Arad, organizează în perioada 27.10 – 01.11. 2023, examen de promovare în grade profesionale, imediat superioare celor deţinute de către angajaţi în regim contractual din cadrul instituţiei, care îndeplinesc condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

Documente:

ANUNȚ CONCURS – Afișat azi, 12.10.2023 ora, 08.00

 

PROCES VERBAL SELECTIE DOSARE COR – Afișat azi, 26.10.2023, ora 08:00

PLAN PROBA PRACTICA PROMOVARE COR – Afișat azi, 26.10.2023, ora 08:00

PUNCTAJ COR PROMOVARE – Afișat azi, 26.10.2023, ora 08:00

 

PROCES VERBAL SELECTIE DOSARE ORCHESTRA – Afișat azi, 26.10.2023, ora 10:00

PLAN PROBA PRACTICA PROMOVARE ORCHESTRA – Afișat azi, 26.10.2023, ora 10:00

PUNCTAJ ORCHESTRA – Afișat azi, 26.10.2023, ora 10:00

 

BORDEROU REZULTATE PROBA PRACTICA COR – Afișat azi, 27.10.2023, ora 10:00

BORDEROU REZULTATE PROBA PRACTICA ORCHESTRA – Afișat azi, 27.10.2023, ora 13:00

 

REZULTATE PROBA INTERVIU COR – Afișat azi, 01.11.2023, ora 12:00

REZULTATE PROBA INTERVIU ORCHESTRA – Afișat azi, 01.11.2023, ora 13:00

 

REZULTATE FINALE COR – Afișat azi, 02.11.2023, ora 12:00

REZULTATE FINALE ORCHESTRA – Afișat azi, 02.11.2023, ora 13:00

 

 


 

ANUNȚ

privind reluarea procedurii concursului de proiecte de management pentru Filarmonica Arad.

Documente:

ANUNȚ CONCURS 

REGULAMENT  H484

BIBLIOGRAFIE

H676 din 28.11.2022

H 105 din 2014 ROF Filarmonica

CAIET OBIECTIVE H483

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE  – afișat azi, 29.12.2022, ora 17:30

REZULTATE ETAPA 1 – afișat azi, 09.01.2023, ora 15:30

REZULTATE ETAPA 2 – afișat azi, 17.01.2023, ora 20:30

REZULTATE CONCURS – afișat azi, 18.01.2023, ora 16:15

REZULTAT FINAL – afișat azi, 30.01.2023

 


ANUNȚ

Filarmonica Arad, organizează în perioada 12 – 16 DECEMBRIE  2022, examen de promovare în grade profesionale, imediat superioare celor deţinute de către angajaţi în regim contractual din cadrul instituţiei, care îndeplinesc condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

Documente:

ANUNȚ – afișat azi, 28.11.2022, ora 08:00

BIBLIOGRAFIE COR – afișat azi, 28.11.2022, ora 08:00

PROCES VERBAL – afisat azi, 13.12.2022, ora 13:00

BORDEROU REZULTATE PROBA PRACTICA – afișat azi. 14.12.2022, ora 16:00

 


ANUNȚ

Filarmonica Arad organizează în data de 20.12.2022, ora 14.00, concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei vacante de conducere- sef birou, în regim contractual din cadrul Filarmonicii Arad, pe perioada nedeterminata.

Documente:

ANUNȚ CONCURS – afișat azi, 25.11.2022, ora 08:00

REGULAMENT – afișat azi, 25.11.2022

PROCES VERBAL SELECTIE DOSARE – afișat azi, 15.12.2022

BORDEROUL DE NOTARE REZULTATE PROBA SCRISĂ – afișat azi, 20.12.2022, ora 17:30

BORDEROU DE NOTARE A REZULTATELOR INTERVIU – afișat azi, 21.12.2022, ora 17:00

 


ANUNŢ

Filarmonica Arad organizează în data de 18.10.2022, ora 08.00, concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei vacante de pompier, în regim contractual din cadrul Filarmonicii Arad – Serviciul privat Pentru Situații de Urgență,  pe perioada nedeterminata.

Documente:

ANUNȚ CONCURS – afișat azi, 26.09.2022, ora 08:00

PROCES VERBAL SELECȚIE DOSARE – afișat azi, 12.10.2022, ora 12:00

BORDEROU DE NOTARE REZULTATE PROBA SCRISĂ – afișat azi, 18.10.2022, ora 12:00

BORDEROU DE NOTARE REZULTATE INTERVIU – afișat azi, 21.10.2022, ora 10:00

BORDEROU REZULTATE FINALE – afișat azi, 25.10.2022, ora 10:00

 


 

ANUNȚ

Filarmonica Arad organizează în data de 18.10.2022, ora 10.00, concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei vacante de execuție-inspector de specialitate, în regim contractual din cadrul Filarmonicii Arad – Biroul Economic, Marketing, Resurse Umane, pe perioada nedeterminată.

Documente:

ANUNȚ CONCURS – afișat azi, 26.09.2022, ora 08:00

PROCES VERBAL SELECȚIE DOSARE – afișat azi, 12.10.2022, ora 12:00

BORDEROU DE NOTARE REZULTATE PROBA PRACTICA – afișat azi, 18.10.2022, ora 15:00

BORDEROU DE NOTARE REZULTATE INTERVIU – afișat azi, 25.10.2022, ora 16:00

BORDEROU REZULTATE FINALE – afișat azi, 27.10.2022, ora 10:00

 

 


 

ANUNȚ

Filarmonica Arad organizează în data de 17.10.2022, ora 10.00, concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei vacante de conducere- sef birou, în regim contractual din cadrul Filarmonicii Arad,  pe perioada nedeterminata.

Documente:

ANUNȚ CONCURS ȘI BIBLIOGRAFIE – afișat azi, 23.09.2022, ora 08:00

PROCES VERBAL SELECȚIE DOSARE – afișat azi, 11.10.2022, ora 12:00

 


 

ANUNŢ
Concurs de proiecte de management pentru Filarmonica Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad organizează concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Filarmonica Arad.

 

Documente:

ANUNȚ CONCURS

BIBLIOGRAFIE

CAIET OBIECTIVE

ANEXA Nr. 1 la HOTĂRÂRE 105 din 2014 ROF Filarmonica

REGULAMENT ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSURLUI

Afișat azi: 20.09.2022, ora 12:00

H 483 H din 14 09 2022

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR – afișat azi, 12.10.2022, ora 17:00

REZULTATUL PRIMEI ETAPE A CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT – afișat azi, 24.10.2022, ora 12:00

REZULTATUL SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIEI – afișat azi, 02.11.2022, ora 16:00

 


 

ANUNŢ AUDIȚIE PENTRU SELECTARE PERSONAL ARTISTIC

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, cu modificarile si completarile ulterioare Filarmonica Arad organizează în data de:

  • 16.09.2022, ora 15.30 pentru Orchestra
  • 16.09.2022, ora 14.00 pentru Formatia corala

auditie pentru selectarea personalului artistic cu posibilitatea angajarii pe perioada determinata, in vederea desfasurarii spectacolelor in Stagiunea 2022-2023

Orchestră

1 funcție de  sef partida vioara – grad profesional GP II
1 funcție de  artist instrumentist vioara – grad profesional debutant
2 funcții de artist instrumentist violoncel – grad profesional debutant
1 funcție de solist instrumentist corn – GP I
1 functie de artist instrumentist corn – GP II
1 funcție de artist instrumentist fagot – GP II
1 funcție de  artist instrumentist trombon bas – grad profesional debutant
1 funcție de artist instrumentist contrabas – grad profesional debutant

Formatie corală

1 funcție de artist liric – alt, grad profesional debutant
3 funcții de artist liric – sopran, grad profesional debutant
1 funcție de artist liric – tenor, grad profesional debutant
1 funcție de artist liric – bas, grad profesional debutant
1 funcție de artist liric – bas, GP I A

 

Document:

ANUNŢ AUDITIE PENTRU SELECTARE PERSONAL ARTISTIC – afișat azi, 09 septembrie 2022

SELECȚIE DOSARE ORCHESTRA – afișat azi, 16 septembrie 2022

SELECȚIE DOSAE COR – afișat azi, 16 septembrie 2022

REZULTATE FINALE AUDIȚIE – afișat azi, 19 septembrie 2022

 


ANUNŢ

Filarmonica Arad, organizează în perioada 13 – 16 DECEMBRIE  2021, examen de promovare în grade profesionale, imediat superioare celor deţinute de către angajaţi în regim contractual din cadrul instituţiei, care îndeplinesc condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

Condiţiile cumulative care trebuiesc îndeplinite de către personalul contractual în vederea participării la examenul de promovare în grade profesionale imediat superioare celor deţinute sunt următoarele:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional care corespunde funcţiei din care promovează;

debutantii să aibă cel puţin 6 luni vechime în gradul profesional care corespunde funcţiei din care promovează;

b) să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale cel puţin de două ori, în ultimii 3 ani calendaristici.

 

Examenul constă în:

– Selecţia dosarelor de înscriere – în maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv in data de 08.12.2021, ora 12;

– Proba practică – programată în data de: 13. 12. 2021, ora 13.00;

– Interviul –  programat în data de: 16. 12. 2021, ora 09.00;

Dosarele de înscriere se depun pâna la data de 08. 12. 2021, ora 10.00

 

În vederea participării la examenul de promovare în grad imediat superior celui deţinut, candidaţii depun dosarul de participare, care conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

a) cererea de înscriere la examen;

b) adeverinţă eliberată de biroul resurse umane, în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;

c) copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani calendaristici;

 

 

Bibliografia se afişează la avizierul instituţiei Filarmonicii Arad.

Manager,

Orban Doru

 

Întocmit şi afişat astazi 22.11.2021, ora 08.00

Secretar comisie concurs Camelia Hedean

 

Documente:

ANUNȚ PROMOVARE

BIBLIOGRAFIE COR

BIBLIOGRAFIE ORCHESTRA

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE – Afisat azi 08.12.2021 ora 13.00

BORDEROU REZULTATE PROBA PRACTICA – Afisat azi 13.12.2021 ora 14:00

PLAN INTERVIU PROMOVARE – Afisat azi 13.12.2021 ora 14:00

REZULTATE – Afisat azi 16.12.2021 ora 14:00