Cariere

Orchestra simfonică şi Corul academic renunesc unii dintre cei mai performanţi muzicieni din vestul ţării.

Anunț

Filarmonica de Stat Arad, organizează în perioada 21 MAI – 23 MAI 2019, examen de promovare în grade profesionale, imediat superioare celor deţinute de către angajaţi în regim contractual din cadrul instituţiei, care îndeplinesc condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

Condiţiile cumulative care trebuiesc îndeplinite de către personalul contractual în vederea participării la examenul de promovare în grade profesionale imediat superioare celor deţinute sunt următoarele:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional care corespunde funcţiei din care promovează;

b) să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale cel puţin de două ori, în ultimii 3 ani calendaristici.

Examenul constă în:

– Selecţia dosarelor de înscriere – în maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

– Proba practică – programată în data de: 21. 05. 2019, ora 10.00;

– Interviul –  programat în data de: 23. 05. 2019, ora 10.00;

Dosarele de înscriere se depun pâna la data de 17. 05. 2019.

 

În vederea participării la examenul de promovare în grad imediat superior celui deţinut, candidaţii depun dosarul de participare, care conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

a) cererea de înscriere la examen;

b) adeverinţă eliberată de biroul resurse umane, în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;

c) copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani calendaristici;

 Bibliografia se afişează la avizierul instituţiei Filarmonicii de Stat Arad.

 

ANUNTUL OFICIAL 

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE DIN CADRUL CORULUI

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE DIN CADRUL BIROULUI ECONOMIC, MARKETING, RESURSE UMANE

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE DIN CADRUL ORCHESTREI

PROCES VERBAL 1 privind angajaţii care s-au înscris la examenul de promovare în grade/trepte profesionale superioare celor deţinute, examen programat în perioada 21.05.2019- 23.05.2019

PROCES VERBAL 2 privind angajaţii care s-au înscris la examenul de promovare în grade/trepte profesionale superioare celor deţinute, examen programat în perioada 21.05.2019- 23.05.2019

1. Borderou de notare a rezultatelor obţinute de către candidaţi în urma susţinerii probei practice in data 21.05.2019

2. Borderou de notare a rezultatelor obţinute de către candidaţi în urma susţinerii probei practice in data 21.05.2019

3. PLAN DE INTERVIU

1. Rezultatele obţinute de către candidaţi în urma susţinerii probei interviu la examenul de promovare din data de 23.05.2019

2. Rezultatele obţinute de către candidaţi în urma susţinerii probei interviu la examenul de promovare din data de 23.05.2019

3. Centralizator nominal privind rezultatele finale ale examenului desfăşurat în perioada 21 mai – 23 mai 2019

4. Centralizator nominal privind rezultatele finale ale examenului desfăşurat în perioada 21 mai – 23 mai 2019