Cariere

Orchestra simfonică şi Corul academic renunesc unii dintre cei mai performanţi muzicieni din vestul ţării.

Concurs de recrutare

Filarmonica de Stat Arad organizează în data de 07.12.2018, ora 10.00, concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii vacante de execuție, în regim contractual din cadrul Filarmonicii de Stat Arad,  pe perioada nedeterminata :

  • o funcție de plasatoare, treapta profesionala I
  • o funcție de inspector de specialitate GPII

Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 28.11.2018, ora 08.00;

Selecţia dosarelor de înscriere: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;

Rezultate selecție dosare: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selecția dosarelor de concurs;

Proba  practică /scrisa: 07.12..2018, ora 10.00;

Interviu: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică. Interviul va fi susţinut numai de candidaţii care au obţinut la proba practică minimum 50 de puncte.

Notarea probei practice/scrise şi a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe;

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Soluționarea contestațiilor: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă.

 

ANUNTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

PROCES VERBAL SELECȚIE DOSARE — 28 NOIEMBRIE

REZULTATE PROBA SCRISĂ — 7 DECEMBRIE

REZULTATE INTERVIU — 12 DECEMBRIE

REZULTATE FINALE